PIAR – Patronatul Industriei Asigurărilor din România a semnat Carta Diversității din România

Organizația reconfirmă astfel angajamentul său pentru promovarea echității, diversității, incluziunii și non-discriminării.

“Egalitatea și nediscriminarea sunt principii de bază ale drepturilor omului. În domeniul muncii, non-discriminarea și egalitatea se traduc în faptul că toate deciziile privind angajarea sunt fundamentate pe capacitatea individuală de a îndeplini sarcinile atribuite, fără a ține cont de caracteristicile personale care nu sunt relevante pentru cerințele postului. PIAR se angajează să promoveze și să încurejeze diversitatea, incluziunea și non-discriminarea în întregul sector, în special prin intermediul dialogului social și să acționeze concret în beneficiul tuturor parților implicate. Respectul, toleranța și incluziunea la locul de muncă sunt esențiale pentru satisfacția, angajamentul și succesul activității oamenilor”, a declarat Judith Kis, Președintele PIAR.


PIAR - Patronatul Industriei Asigurărilor din România este o organizație patronala, constituită în anul 2020, în baza Legii 62/2011 a dialogului social. Patronatul a fost înființat la inițiativa Groupama Asigurări, UNIQA Asigurari, UNIQA Asigurări de viață și PAID. Principalele obiective ale PIAR sunt reprezentarea industriei de asigurări în dialogul public, inițierea de soluții privind îmbunătățirea legislației în vigoare pe piața muncii din România, precum și promovarea de bune practici în domeniu.

Carta Diversității din România este o inițiativă care adună laolaltă grupuri cointeresate dintre cele mai diverse și propune semnatarilor săi o platformă colaborativă de acțiune, dezbatere și schimb de bune practici în domeniul managementului diversității. Carta reunește la aceeași masă 240 de semnatari, acoperind cca 310.000 de angajați din companii, instituții publice și ONG-uri, care și-au asumat public principiile Cartei, astfel încât diversitatea, egalitatea de șanse și includerea socială să devină valori recunoscute și respectate în România. Sub auspiciile Cartei au avut loc inițiative diverse, cum ar fi schimburi de experiență, ateliere, dezbateri, grupuri de lucru, programe de formare și mentorat, proiecte editoriale și de cercetare, în cadrul cărora au fost analizate, dezbătute și diseminate practici și politici organizaționale de management al diversităţii. Din 2021, în mai, Carta și semnatarii săi sărbătoresc Luna Europeană a Diversități pentru a promova diversitatea la locul de muncă și în societate. Mai multe informații la: www.cartadiversitatii.ro