Carta Diversității


Recunoscând diversitatea societății românești, conștientă de importanța politicilor de management al diversității și a egalității de șanse ca avantaj strategic, sursă de progres, coeziune socială şi inovație, organizația semnatară se angajează să semneze prezenta Cartă, cu scopul de a reflecta și întări angajamentul său voluntar pentru ca în cadrul societății românești diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială să devină valori recunoscute și respectate.

Semnând prezenta Cartă, organizația semnatară se angajează:

  1. Să dezvolte o cultură organizaţională bazată pe respect reciproc, încredere, recunoaşterea și valorificarea diferenţelor și aptitudinilor individuale;
  2. Să aplice principiile non-discriminării și egalităţii de şanse în procesele decizionale și în managementul resurselor umane cu focus special pe recrutarea, formarea, remunerarea şi promovarea profesională a angajaţilor;
  3. Să reflecte diversitatea societăţii românești sub toate formele ei în procesele de management şi resurse umane;
  4. Să deruleze un program de sensibilizare/ conștientizare și formare a echipei de management și a angajajaţilor în legătură cu beneficiile diversității;
  5. Să comunice angajamentul său în favoarea non-discriminării și a diversității şi să-şi informeze angajații şi grupurile cointeresate despre rezultatele practice ale prezentului angajament;
  6. Să monitorizeze anual progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Cartei Diversității;
  7. Să prezinte în rapoarte și alte publicaţii angajamentul organizației faţă de non-discriminare şi diversitate, menţionând acţiuni concrete, practici şi rezultate.

Download brosura