Beneficiile managementului diversitatii

Studiile arată că organizaţiile care recunosc potenţialul creat prin diversitatea forţei de muncă au o serie de avantaje competitive sau reputaţionale.  

Avantaje competitive

  • Lărgirea plajei de recrutare: Rezolvarea problemei lipsei forţei de muncă, a recrutării şi menţinerii unui personal calificat din diferite medii sunt motivele principale pentru care companiile implementeză politici de diversitate.
  • Consolidarea imaginii de angajator-preferat: O politică în favoarea diversităţii are un impact pozitiv în consolidarea reputaţiei de „angajator preferat” şi creşterea abilităţii de a atrage şi păstra forţa de muncă calificată.
  • În pas cu aşteptările pieţei: Cum pieţele sunt din ce în ce mai diverse din punct de vedere al aşteptărilor şi nevoilor, este important ca organizaţiile să înţeleagă acestă diversitate şi să ofere servicii şi produse adecvate.
  • Abordarea unor pieţe noi: O atitudine deschisă, nediscriminatorie ajută la creşterea prezenţei companiei în comunităţi noi, neabordate în trecut.
  • Îmbunătăţirea comunicării interne: Procesul de promovare a unor valori precum nediscriminarea creşte coeziunea internă şi reduce riscul conflictelor de muncă. 
  • Îmbunătăţirea practicilor de management: Politicile care încurajează diversitatea şi incluziunea au un impact pozitiv asupra stilurilor manageriale.
  • Facilităţi fiscale: Statul oferă facilităţi fiscale companiilor şi instituţiilor care angajează anumite grupuri de persoane.

Consolidarea reputatiei

Organizaţiile care doresc să se legitimeze astăzi în mediul social în care operează trebuie să gestioneze într-o manieră strategică aşteptările şi dialogul cu grupurile co-interesate. Această abordare le permite să identifice aşteptările diferiţilor parteneri sociali şi de afaceri, să echilibreze interesele acestora, minimizând pe termen lung riscurile care le pot afecta reputaţia.

Considerente etice

Acceptarea diversităţii este până la urmă un subiect de etică în afaceri şi un număr din ce în ce mai mare de companii şi instituţii au adoptat corduri etice prin care promovează diversitatea şi incluziunea la locul de muncă.