ANES a semnat Carta Diversității din România

Luminița Popescu, secretar de stat ANES, a declarat:

Odată cu semnarea Cartei Diversității, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați dorește să reafirme, alături de ceilalți semnatari, angajamentul de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și de susținere permanentă a femeilor ca factor esențial de creștere și dezvoltare a societății.

Stereotipurile de gen persistă încă în mediul social, politic și economic iar mediul de afaceri nu face excepție. Femeile se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât bărbații în special atunci când vorbim de accesul pe poziții de decizie și de putere.

Este esențial să furnizăm femeilor sprijinul necesar pentru atingerea potențialului maxim și să schimbăm accentul de la o abordare reactivă către o abordare proactivă, într-un mod care să asigure un mediu de dezvoltare al acestui potențial, în condiții reale de egalitate.

Promovarea egalitatii de gen este astăzi, în mod dovedit de studiile realizate, un factor determinant al creșterii economice. Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE) a realizat în ultimii ani cercetări care demonstrează că îmbunătățirea egalității de gen la nivelul Uniunii Europene ar genera până la 10,5 milioane de locuri de muncă suplimentare până în 2050! Rata de ocupare a forței de muncă ar ajunge la aproape 80 %, iar produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor ar putea crește cu aproximativ 10 % până în 2050 în Uniunea Europeană.

Nevoia de a promova mai multe femei în toate procesele decizionale, atât la nivel politic cât și la nivel economic, este argumentată și de creșterea rezultatelor înregistrate de acele companii care au adoptat deja politici de promovare a egalității de gen. În prezent cele mai bune locuri de muncă, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi, în termeni de mediu de lucru, inovaţie, responsabilitate şi nu in ultimul rand, de profit, sunt oferite de companiile care au inclus un număr mai mare de femei în conducere.

Mai mult decât atât, statisticile demostrează că nivelul de eficienţă, de inovare și de implicare socială sunt mai mari în cazul firmelor cu femei aflate în funcţii de top management. O perspectivă feminină din poziția de top management generează o creştere a responsabilităţii sociale, a grijii faţă de mediul înconjurător şi o nouă perspectivă asupra echilibrului între viața profesională și cea privată.

Toate acestea ne demonstreaza că femeile sunt de fapt o resursă de creștere esențială pentru viitor. În aceste condiții, România, are prin femeile ei, un potențial de creștere exponențială dacă vom face împreună toate demersurile pentru a crește nivelul de implicare și de reprezentare a femeilor în toate sferele vieții politice, economice și sociale. În acest sens ANES își exprimă întreaga deschidere şi disponibilitate pentru inițierea și derularea de acțiuni comune destinate promovării egalității de șanse și de tratamentîntre femei și bărbați.


ANES este principalul organism instituțional în domeniul egalităţii de gen în România.

Misiunea ANES constă în promovarea principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în toate sferele și domeniile de politică publică, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, și prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.

Rolul ANES este acela de a asigura fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați precum și acela de a monitoriza aplicarea și respectarea prevederilor legale în domeniu.

ANES asigură armonizarea legislației naționale cu cadrul juridic european în domeniul egalității de gen și coordonează măsurile de implementăre a Convenției de la Istanbul în România (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice) și a Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW).