Universitatea din București a semnat Carta Diversității din România

Semnarea de către Universitatea din București a Cartei Diversității din România nu este deloc întâmplătoare. Ea vine să confirme, și de data aceasta, misiunea ferm asumată de instituția noastră cu privire la promovarea multiculturalității și diversității în cadrul comunității noastre academice. Pe lângă strategiile de incluziune și de sprijin al categoriilor defavorizate pe care le implementează și le promovează constant, Universitatea din București se află și într-un permanent proces de adaptare și de internaționalizare care presupune tocmai promovarea diversității culturale și lingvistice a unei comunității academice tot mai cosmopolite.

Trebuie să menționez că Universitatea din București a fost prima care, prin Facultatea de Sociologie, a adoptat și implementat măsurile afirmative pentru romi la începutul anilor ’90. Modelul a fost extins imediat în mai multe facultăți și preluat, apoi, ca politică publică națională. Universitatea a continuat în timp cu diverse alte măsuri și proiecte care să facă din comunitatea noastră academică una inclusivă, care prețuiește diversitatea și o promovează. Dau doar exemplul proiectelor de dezvoltare instituțională destinate studenților cu dizabilități, al proiectului SEED (Sprijin Educațional pentru Elevi Devaforizați), menit să sprijine tinerii elevi meritoși proveniți din comunități dezavantajate sau al proiectului ATHENA, prin care promovăm și sprijinim diversitatea de gen în Universitatea noastră.

Mai mult, în completarea unei rețele de colaborări internaționale extinse și în întâmpinarea inițiativei de constituire a alianțelor de universități europene, cu un rol fundamental în consolidarea unei identități europene reale, Universitatea noastră este membră CIVIS, o alianță de 11 universități europene prestigioase. Universitatea din București se implică astfel activ în promovarea parteneriatului cu Africa, consolidându-și și astfel viziunea privind promovarea multiculturalității la nivelul învățământului superior european, regional și global, a declarat prof. univ. dr. Marian Preda, rector al Universității din București.

Cu o istorie de aproape 160 de ani și un prestigiu confirmat constant, Universitatea din București este astăzi un spațiu academic dinamic și incluziv, centrat pe student și caracterizat prin creativitate, inovare și implicare socială. Compusă din 19 facultăți, cu 97 de programe de licență, 215 programe de masterat, 9 programe de masterat didactic, 21 de școli doctorale pe domenii specifice și o Școală pentru Studii Doctorale Interdisciplinare (ISDS), peste 50 de centre și 9 stațiuni de cercetare, UB s-a consacrat ca o instituție de excelență în educație și cercetare care a făcut o prioritate din pregătirea studenților săi pentru viață și profesie. Începând cu anul 2019, Universitatea din București face parte din Alianța Europeană CIVIS – Universitatea Civică Europeană alături de alte zece universități europene de prestigiu.

Printre demersurile întreprinse, de-a lungul timpului, de Universitatea din București, în perspectiva consolidării diversității și a unei comunități incluzive, menționăm:
- Inițierea și susținerea unor măsuri afirmative pentru studenții romi, prin alocarea de locuri speciale acestora la concursul de admitere și, implicit, la studii universitare. Măsura a fost apoi preluată și de alte facultăți ale Universității din București. În acest moment, demersul reprezintă politică publică națională susținută de Ministerul Educației.
- Implementarea mai multor proiecte de dezvoltare instituțională cu o componentă preponderent îndreptată spre susținerea studenților cu dizabilități, proiecte ce au dus atât la accesibilizarea infrastructurii de cazare și a celei educaționale, precum și la accesibilizarea unor conținuturi educaționale.
- Implementarea, alături de Fundația Nevăzătorilor din România și cu sprijinul Fundației Orange, a proiectului BlindHub, destinat să faciliteze inserția persoanelor cu deficiențe de vedere în mediul universitar și pe piața muncii.
- Inițierea și implementarea programului SEED (Sprijin Educațional pentru Elevi Devaforizați), prin care anual sunt sprijiniți- prin programe de mentorat, facilitarea accesului la tehnologie și acoperirea unor nevoie educaționale- tineri liceeni cu potențial proveniți din comunități dezavantajate, în vederea asigurării continuării studiilor.
- Implementarea proiectului ATHENA, menit să conducă la un mediu academic incluziv și să întărească egalitatea de gen în educație și cercetare.

Carta Diversității din România este o inițiativă care reunește la aceeași masă grupuri cointeresate dintre cele mai diverse și care propune semnatarilor săi o platformă colaborativă de acțiune, dezbatere și schimb de bune practici în jurul managementului diversității. Carta Diversității are 189 de semnatari, acoperind circa 230.000 de angajați care și-au asumat public principiile Cartei. Detalii despre aderare și programele Cartei la www.cartadiversitatii.ro