Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie semnează Carta Diversităţii

“Ne alăturăm acestui demers în spiritul promovării valorilor general umane privind nediscriminarea și egalitatea de șanse, principii prioritare și la nivelul Uniunii Europene.

Aceste valori nu sunt de natură strict juridică, ci au o dimensiune mai largă de natură morală, politică, socială și filosofică.”
Gabriela Coman, Președinte, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale. Misiunea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor şi de a lua toate măsurile pentru a contribui la crearea unei societăţi demne pentru copii, implicând în acest proces autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, societatea civilă, părinţii şi copiii.

Instituția se angajează public să aplice în practicile sale principiile diversității, incluziunii și egalității de șanse.
Ne dorim un schimb de bune practici prin intermediul acestei comunități, să învățăm de la semnatarii Cartei și, totodată, să împărtășim din practica noastră.