Inspectoratul Şcolar al Municipilui Bucureşti semnează Carta Diversităţii

Diversitatea în școală este un fenomen întâlnit în orice parte a lumii și în orice instituție școlară. Şcoala pentru diversitate pune în centrul atenţiei sale persoana umană ca fiinţă originală unică şi irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există persoane diferite, grupuri diferite, motivaţii, raţiuni şi puncte de vedere diferite.

Într-o şcoală pentru diversitate, perspectiva inter - culturală presupune reducerea inegalităţilor dintre actorii participanţi la procesul ce se desfăşoară în şcoală, reconsiderarea principiilor de egalitate şi libertate de acţiune necesare dezvoltării şi manifestării elementelor specifice fiecărei culturi.

Şcoala are rolul deosebit de important de a consolida bazele unei convieţuiri armonioase a diferitelor comunităţi culturale, fără a afecta negativ formarea şi dezvoltarea identităţii copilului ca membru al unui anumit grup cultural.”

Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa. ( Ferdinand I )

Mihaela Ciho, Inspector școlar general


Contact

Dana Oancea, Forum for International Communications (semnatari companii)
0722-964382, dana.oancea@cartadiversitatii.ro
Monica Cugler, Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 (semnatari ONG-uri)
021-213114076, monica.cugler@agenda21.org.ro
Adriana Circiumaru, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (semnatari institutii publice)
0374112770, adriana.circiumaru@anfp.gov.ro

REC programme 2018