Primăria Comunei Calvini semnează Carta Diversității

Adoptarea Cartei Diversităţii înseamnă promovarea toleranţei şi nediscriminării, deschizând calea spre diversitate, spre o cultură a drepturilor omului, spre identificarea nevoilor celor de lângă noi şi excluderea indiferenţei, într-o lume care nu poate fi stăpânită uşor.


Nu toţi suntem la fel. Ne deosebesc: vârsta, sexul, religia, etnia etc. dar avem aceeaşi nevoie de cunoaştere.

Nicolae Curelea-Nedelcu, Primar al Comunei Calvini


Contact

Dana Oancea, Forum for International Communications (semnatari companii)
0722-964382, dana.oancea@cartadiversitatii.ro
Monica Cugler, Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 (semnatari ONG-uri)
021-213114076, monica.cugler@agenda21.org.ro
Adriana Circiumaru, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (semnatari institutii publice)
0374112770, adriana.circiumaru@anfp.gov.ro

REC programme 2018